โปรแกรมทำใบแจ้งหนี้ (Express Invoice Professional Invoicing Software) เป็นโปรแกรมสำหรับใช้สร้างใบแจ้งหนี้หรืออินวอยซ์ (Invoive) ต่างๆ สามารถมีผู้ใช้งานได้หลายๆคน เพื่อทำใบแจ้งหนี้ บันทึกการชำระเงิน และดูรายงานต่างๆ โดยทำงานบนเว็บเบราเซอร์ โปรแกรมนี้สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินเป็นงวดๆหรือมีรายการเกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น ทุกๆสัปดาห์ ทุกๆเดือน ทุกๆปี ฯลฯ ตลอดจนมีรายงานที่สามารถเรียกดูได้หลายแบบ เช่น บัญชีค้างชำระ บัญชีรายจ่าย หรือรายงานแสดงบัญชีค้างรับตามพนักงานขาย เป็นต้น

 
 

โปรแกรมสร้างแบบฟอร์มต่างๆสำหรับใช้ในสำนักงาน (EziFiler) เป็นโปรแกรมสำหรับใช้สร้างแบบฟอร์มต่างๆเช่น ตารางบันทึกการลงเวลาทำงาน แบบฟอร์มขอลาหยุดงาน แบบฟอร์มเพื่อขอสั่งเครื่องเขียน แบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติการเดินทาง ฯลฯ ผู้ใช้งานสามารถกรอกฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ แล้วส่งไปขออนุมัติตามสายงานผ่านทางอีเมลหรืออัพโหลดผ่านเว็บไซต์ขององค์กรก็ได้

โปรแกรมจัดการการเงินส่วนบุคคล (MoneyLine Personal Finance Software) เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล สามารถรวบรวมรายการรายรับ-รายจ่ายแยกประเภทและบัญชีเงินฝากต่างๆไว้ในที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลการเงิน รวมถึงช่วยในการบริหารงบประมาณในด้านต่างๆ

โปรแกรมบริหารต้นทุนสำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้าง (JobCOST Controller for Excel) เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารและควบคุมต้นทุนในโครงการรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างใหม่หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเก่า (Remodel) โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้รับเหมา, ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรและสถาปนิก สามารถติดตามได้ว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ และสามารถดูรายงานงบกำไรขาดทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

 
 
Excel Investment and Business Valuation template เป็นไมโครซอฟท์เอ็กเซลเท็มเพลตที่เหมาะสำหรับการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นโครงการง่ายๆหรือใหญ่โตซับซ้อนที่ต้องมีการวิเคราะห์ทางการเงินและมีแผนธุรกิจหลากหลายแบบ โดยการประเมินมูลค่าธุรกิจจะใช้หลักการมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV), ส่วนลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow), การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA), การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการลงทุนอื่นๆ รวมถึงงบกำไรขาดทุน, งบดุล, และงบกระแสเงินสด เป็นต้น
 
 
โปรแกรม WinTariff สำหรับรวบรวมแลคำนวณข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์จากตู้สาขา (PBX) ในสำนักงาน, โรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์ โปรแกรมนี้จะดึงข้อมูลต่างๆเช่นวันและเวลาที่โทร, ระยะเวลาที่โทร, เบอร์ที่โทรออก ฯลฯ ข้อมูลจะถูกดึงมาจากตู้สาขาและนำมาเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาคำนวณค่าใช้จ่ายในการโทรทั้งในเขตเดียวกันและโทรทางไกลไปยังที่ต่างๆ
 
โปรแกรมนี้สามารถแสดงรายงานได้หลากหลายเช่น รายงานการใช้โทรศัพท์ประจำเดือน, รายละเอียดการโทรไปยังเบอร์ต่างๆ ฯลฯ รวมถึงแสดงกราฟต่างๆได้ อีกทั้งยังสามารถติดตามการใช้งานโทรศัพท์ในรูปแบบ Real-Time ได้
 
 
 

เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิก(ศาสนิกชน)/กิจกรรม/การเงินสำหรับศาสนสถานต่างๆ โดยพัฒนาบนระบบฐานข้อมูล Microsoft Access ซึ่งสามารถผู้ใช้งานทั้งหลายสามารถทำงานร่วมกันและสามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์ต่างๆได้ เช่นรายชื่อบุคลากร/สมาชิก, ปฏิทินกิจกรรม, รายการรับสมัครงาน ฯลฯ

 
นอกจากนั้นแลัวยังสามารถแสดงรายงานในรูปแบบต่างๆ, ลงบัญชีรับ-จ่าย, บริหารงบประมาณ, เงินเดือนและอื่นๆอีกมากมาย
 

โปรแกรม Game Copier เป็นโปรแกรมสำหรับก็อปปี้แผ่น CD/VCD/SVCD เพลง, หนัง, เกมส์, รูปภาพ, ข้อมูล หรือแผ่นโปรแกรมต่างๆ โปรแกรมนี้สามารถก็อปปี้แผ่นได้ทั้งแผ่น หรือจะบันทึกตัวแผ่นเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ ISO image บนฮาร์ดดิสก์เพื่อเบิร์นหรือก็อปปี้ลงแผ่นเปล่าในอนาคตได้เรื่อยๆ 

 
 

โปรแกรม HD Tune Pro เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานและสามารถสแกนหาจุดขัดข้องบนฮาร์ดดิสก์ ตลอดจนตรวจเช็คความจุของฮาร์ดดิสก์และแจ้งข้อมูลต่างๆเช่นระดับการใช้งานของซีพียู, เวอร์ชันของซอฟท์แวร์และซีเรียลนัมเบอร์ต่างๆ เป็นต้น

 
นอกจากนั้นแล้วโปรแกรม HD Tune Pro ยังสามารถตั้งค่าให้สแกนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำเพื่อตรวจสอบจุดขัดข้องของระบบ ถ้ามีการตรวจพบก็จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ หรือใช้สำหรับลบข้อมูลออกจากฮาร์ดดิสก์อย่างหมดจด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บไว้โดยไม่ให้ผู้อื่นกู้ข้อมูลออกมาได้อีก
 
 

เพียงแค่โหลดแอฟ PuddingPoints ลงในมือถือ แล้วกดสะสมเหรียญ เมื่อครบตามที่กำหนดก็จะแลก Line Gift Card ไว้ซื้อสติกเกอร์ไลน์ หรือแลกบัตรเติมเงิน AIS, DTAC, True Money, บัตรสตาร์บัคส์, Carrot Rewards

 
เมื่อโหลดแอฟเสร็จแล้วให้ใส่รหัสข้างล่างนี้เพื่อรับเหรียญเพิ่มพิเศษ
 
มือถือ Android ให้ใส่รหัส GXGQ7S
มือถือ iPhone ให้ใส่รหัส R6KB8U
 
สำหรับมือถือ Android โหลดแอฟได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.puddingpoints&hl=th
สำหรับมือถือ iPhone โหลดแอฟได้ที่  https://itunes.apple.com/th/app/puddingpoints/id783580239?mt=8
 


ค้นหาซอฟท์แวร์, Ebook หรือเกมส์ต่างๆได้ที่นี่